Warunki współpracy

Po podpisaniu umowy z nami klient ogranicza się do zebrania dokumentacji i dostarczenie jej do  naszego biura  we właściwym  terminie lub po uzgodnieniu do odbioru dokumentów przez nas.

My natomiast na ich podstawie sporządzamy  odpowiednie deklaracje podatkowe, które dostarczamy do właściwych urzędów skarbowych.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach. Wszyscy nasi klienci otrzymują fakturę  za nasze usługi, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.

Obsługa finansowo-księgowa przez biuro rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi przez biuro. Co zatem składa się na pełną obsługę?

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika - specjalisty prawa podatkowego. Biuro poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy.  Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Często też klienci chcą od biura innych, nietypowych usług - np. wysyłka korespondencji firmy - a dobre biuro powinno zapewnić jak najszersze spektrum swoich usług.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy biura księgowego jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowi zatrudnieni w naszym biurze na etacie, obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje z racji doświadczenia, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

Fill out my online form.