Obsługa Kadrowo-Płacowa, Deklaracje ZUS

 

• Przygotowanie umów o pracę

• Przygotowanie listy płac

• Przygotowanie deklaracji ZUS

• Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R

• Rozliczanie umów zleceń i o dzieło

• Przygotowanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

 

• Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów

• Przygotowanie deklaracji podatkowych

• Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

• Miesięczne oraz roczne rozliczanie działalności

  Zeznania Roczne

 

• PIT-16 – karta podatkowa

• PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany

• PIT-36 i 36L – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

• PIT-37 i 37L – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

• Rozliczenia roczne z dochodów zagranicznych

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

 

• Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów

• Przygotowanie deklaracji podatkowej

• Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

• Roczne rozliczanie działalności

Organizacja działu księgowości

 

• Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości

• Rejestracja dokumentów księgowych

• Prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)

• Przygotowanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych

• Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

• Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

• Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Księgi Handlowe

 

• Dokonywanie zapisów w księgach handlowych

• Przygotowanie deklaracji podatkowych

• Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

• Miesięczne oraz roczne rozliczanie działalności